Derfor ville vi ikke lengre være Google Partner (oppdatert)

Etter å ha vært sertifisert Google Partner siden 2017, velger vi i Mikalsen Utvikling å gi fra oss tittelen i 2021. I starten hjalp partnerskapet oss å skape resultater på vegne av egne kunder. Slik det har utviklet seg, handler det nå mer om å tjene Googles interesser enn å hjelpe kunder på best mulig måte. Det ønsker vi ikke å gå med på.
Picture of André Mikalsen
André Mikalsen

Daglig leder

Innholdsfortegnelse

Google Partner – hva er det?

Google Partner er et merke for selskaper som bruker Google Ads for digital markedsføring på vegne av kunder.

I mange år etter at merket ble lansert i 2013, har det vært et kvalitetsstempel som viser at et selskap har ekspertisen til å drive frem vellykkede Google Ads-kampanjer. Selv har vi med stolthet lagt inn merket på egne nettsider og på markedsmateriell for å vise eksisterende og potensielle kunder at vi besitter god kompetanse innen Google Ads.

For å få og beholde Google Partner-merket har selskaper alltid måttet møte et sett med krav. Blant annet har en måttet bestå Googles sertifiseringsprogram og levere gode resultater på kampanjene en kjører gjennom Google Ads.

Google Partner-merket er gratis, men det har krevd både tid og innsats å beholde tittelen.

Google Partner-merket som kvalitetsstempel – den gang da

I begynnelsen var det verdt å stå på ekstra for partnermerket.

Som Google Partner hadde vi tilgang på kyndig support og oppdatert kunnskap som hjalp oss å oppnå best mulig resultater på vegne av kundene våre. Det ga innføring i beste praksis på flere områder.

Basert på kompetansen vi opparbeidet tok vi selvstendige vurderinger på hvordan vi skulle bruke Google Ads for å lykkes med den enkelte kampanje.

Kravene som ble stilt for å beholde Google Partner-merket var rimelige. De gjorde at en kunne kunne skille hveten fra klinten – selskapene med den gode Google Ads-kompetansen fra dem som manglet den.

Blant annet ble det stilt krav til:

Med dette som utgangspunkt var vi i Mikalsen Utvikling stolte da vi ble sertifisert Google Partner i 2017.

Derfor ville vi ikke lengre være Google Partner (oppdatert) 1
Vårt Google Partner merke.

Google Partner-merket i dag

I dag er situasjonen en ganske annen.

Retningslinjene for Googles partnerprogram ble endret i juni 2020. For å få og/eller beholde partnermerket må en leve opp til Googles nye krav om:

Det er verdt å stille seg kritisk til deler av de to øverste punktene. Likevel er det kravet om å følge Googles anbefalinger som i våre øyne er det mest problematiske.

Å følge Google på bekostning av kunden

For å generere anbefalinger tar Google i bruk maskinlæring. På den måten blir vi som selskap presentert for konkrete anbefalinger for hver enkelte kunde.

Googles optimaliseringspoeng, OptiScore, baserer seg på hvor mange av anbefalingene som blir fulgt. Med en OptiScore på under 70% møter en ikke Googles krav og vil dermed miste partnermerket.

Noen av anbefalingene er gode og er naturlige å følge. Som erfarne aktører innen digital markedsføring, ser vi likevel flere anbefalinger som ikke vil gagne kunden. Mange av rådene vil koste mer enn det smaker.

Dette blir tydelig når vi ser at kampanjer med svært positive resultater kan gi optimaliseringspoeng på godt under 20%. På samme måte finnes det eksempler der ute på selskaper med optimaliseringspoeng på over 70%, som til tross for store annonseutgifter, har generert lite trafikk for egne kunder.

Å være Google partner har plutselig fått motsatt effekt. I stedet for å signalisere at man er et selskap som kjenner Google Ads godt nok til å sikre høy trafikk for egne kunder, viser merket at en blindt følger Google, ofte på bekostning av kunden.

Hva er bakgrunnen for endringene i Google Partner-programmet?

Partnerprogrammet har vært en vinn-vinn-ordning for alle parter i mange år. Ved at selskaper som vårt eget har brukt Google Ads mest mulig effektivt, har både kunder og Google fått økte inntekter. Slik har vi selv kunnet utvide egen kundeportefølje og vokse som selskap. 

Så hvorfor endre en suksessoppskrift?

Kort fortalt handler det om Googles behov for å tjene mer for å kompensere for økonomisk tap på andre arenaer. Løsningen er å generere mer penger gjennom Google Ads-kampanjer. Dette skal anbefalinger, optimaliseringspoeng og økt minimums annonseutgifter sørge for.

Veien videre uten Google Partner-merket

Samtidig som kravene har blitt strengere og mer urimelige, får en i dag mindre igjen for å være sertifisert som Google Partner. Supporttjenesten har blitt outsourcet og har samtidig tapt seg mye.

Etter å ha brukt Google Ads i flere år, vet vi hvordan vi skal kjøre vellykkede kampanjer. Her stiller vi per dags dato sterkere enn Googles maskinlærte anbefalinger.

Det er sånn sett lite å tape på å gi fra oss partnermerket. 

Den største forskjellen blir at Google Partner-merket ikke blir å finne på siden vår lenger. Tenk på det som et bevis på at våre kunders suksess alltid vil være vår fremste prioritet.

Innholdsfortegnelse

Nylige artikler

Ønsker du lese videre om et spesifikt emne? Besøk vår artikkel oversikt.

Illustrasjon av figur som trykker på et søkefelt som sier "SEO".

Hva er søkemotoroptimalisering / SEO?

Søkemotoroptimalisering (SEO) er strategier du kan iverksette for å få nettsiden til å rangere høyre på søkemotorer som Google. I denne artikkelen vil du lære ...
Les mer →
Bilde av Bad & VVS sin nettside på mobil

Case studie av Bad & VVS

Case Studie: Bad & VVS Fra underpriset oppdrag på Mittanbud til rask forhøyelse av ansatte og god lønnsomhet. Beskrivelse: Når Bad & VVS tok kontakt ...
Les mer →
Hva er CRO (konverteringsoptimalisering)

Hva er CRO

CRO (konverteringsoptimalisering) handler om å få besøkende på nettsiden din til å utføre de handlingene du ønsker mer av.
Les mer →