Case Studie: City Nord Tannhelse

Fra ingen nettside til over 100 nye kunder hver måned med påviste og gode strategier for lokale bedrifter.

Case Studie - City Nord Tannhelse 1

Beskrivelse:

I motsetning til mange bedrifter vi jobber med var City Nord Tannhelse en helt ny tannklinikk i Bodø

De hadde ingen nettside eller synlighet på nettet ved oppstart og etter 4 måneder hadde måndtlig over 100 nye kunder inn dørene.

01

Høy synlighet på google

Store deler av kundestrømmen til City Nord Tannhelse kommer fra Google synlighet.

Første måned med annonsering på Google fikk de 38 nye kunder.

Fokuset ble ikke å gå kraftig ut med annonsebudsjett, men heller velge å vise til fordlene med å velge klinikken i annonseteksten.

De neste månedene etter lansering av nettsiden ble fokuset å styrke domenet mot Google og begynne veien for å styrke plasseringen på det organiske resultatet.

Etter 4 måneder fikk City Nord tannhelse 1.plass for det beste søkeordet for bedriften “tannlege Bodø”. Dette ga en økning av 40-50 kunder i måneden.

Lokal oppmerksomhet

Facebook ble benyttet til å raskt øke synlighet ut mot befolkningen i Bodø.

Målrettet annonsering med fokus på behagelig tannpleie og kundefordeler gjør at facebook drar inn salg til svært lav kostnad.

02

03

Kunderelasjon

Sosiale medier og tilbakemeldniger gjør at besøkende på nettsiden kan få et styrket positivt inntrykk av klinikken basert på hva andre sier om opplevelsen.

Dette er en sterk faktor i avgjørelsesprosessen for en potensiell kunde som vurderer å komme på tannundersøkelse.

Hva sier klienten?

“Vi har brukt MikalsenUtvikling til markedsføring av City Nord tannhelse i noen måneder og er svært fornøyd med resultatene det har gitt. Vi har hatt en stor økning i antall kunder og anbefaler gjerne MikalsenUtvikling til andre.”
Case Studie - City Nord Tannhelse 3
Ida Birgitte Hammervold
Daglig Leder, City Nord Tannhelse